סיפורי מעשיות של רבי נחמן

מימין צבי פישמן (הבמאי) שהתחפש לאווירה יחד עם יהודה בארקן (המלך) צוללים על הסטלעומק הדמויות של הסיפור "האינדיק".י